Accuscheider – Accu’s scheiden met een relais

De BS/BSW Serie bestaat uit een microprocessor gestuurd power relais dat accu’s automatisch van elkaar loskoppelt. Wanneer de spanning daalt tot onder een bepaalde waarde (een teken dat de accu’s niet geladen worden), en weer parallel schakelt wanneer de spanning over één van de accu’s stijgt tot boven een bepaalde waarde (een teken dat de accu geladen wordt).

Accuscheider uitstekend alternatief voor diode / diodebrug

De BS/BSW Serie accuscheider is een uitstekend alternatief voor diode of FET laadstroom verdelers. Het spanningsverlies is namelijk praktisch nul. Voorrang voor de startaccu: de startaccu mag nooit leeg raken. Het is daarom gebruikelijk om de dynamo op de startaccu aan te sluiten. Andere accu’s, zoals de accessoire accu, en (in een boot) mogelijk ook de boegschroef accu kunnen vervolgens met een BS/BSW Serie accuscheider op de startaccu aangesloten worden.

Startaccu en accessoire of service accu scheiden met een scheidingsrelais

De BS/BSW Serie accuscheiders zorgen er dan voor dat dat alle accu’s parallel geschakeld worden zodra de spanning over destartaccu voldoende gestegen is. Bidirectioneel: De BS/BSW Serie meet de spanning over alle twee de aangesloten accu’s. De accu’s zullen dus ook parallel geschakeld worden wanneer de accessoire accu geladen wordt, bijvoorbeeld met een acculader. Handmatig parallel schakelen: De BS/BSW Serie kan ook gebruikt worden om accu’s handmatig parallel te schakelen, bijvoorbeeld om, wanneer de startaccu leeg is of kapot, de motor toch te kunnen starten.

Go to Top